Fick ej friköpa området.

K. m:t har avslagit en ansökan från Arne Andersson om tillstånd att friköpa ett till prästbostället Prästgården nr 1 i Hangvar socken hörande område. En försäljning av området skulle nämligen, anser kommerskollegiet, bli till olägenhet för det allmänna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *