Femtioåringar.

På söndag den 1 maj fylla förvaltare Cristen Jesperson på Furubjers gård i Tingstäde och inspektor Sven Jesperson på Varplösa i Björke femtio år.
De båda tvillingbröderna äro födda i Nöbbelövs församling i Skåne. Båda ägnade sig efter skolning i facket åt jordbruk. Hr Sven Jesperson drev egen gård i Skåne, innan han för 12 år sedan kom till Gotland och blev inspektor på Varplösa, vilken gård då var utarrenderad men numera drives av sockerbolaget självt. Hr Christen Jesperson var 1914-17 inspektor vid Ebbetorps gård i Kalmar län, innan han kom till Gotland och hamnade på det vackra Furubjers.
Båda bröderna ha i respektive socknar hedrats med ett flertal förtroendeuppdrag. Hr Christen Jesperson var sålunda bl. a. ordförande i kommunalstämman 1926-30 och har haft och har flera andra uppdrag. Inspektor Sven Jesperson är vice ordförande i kommunalnämnden, ordförande i fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden. Båda ha under sin tid på Gotland gjort sig välkända och aktade samt ha förvärvat många vännar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *