Femtioåring.

Josef Jakobsson.

På onsdag fyller lantbrukaren Josef Jakobson, Bosarve i Stånga, femtio år.
Det är i främsta rummet inom den frikyrkliga verksamheten som Josef Jakobsson gjort sitt namn känt och uppskattat. Han är äldste son till den över hela ön kände L. T. Jakobson i Stånga, vars jordbruk han tagit i arv och nu fortsätter. Redan från barndomen knöts emellertid hans intresse till den fria missionsverksamheten, närmast Stånga och Lye friförsamling, där han var söndagsskollärare, ungdomsledare och nu sedan många år föreståndare. Vid endast 23 års ålder invaldes han i Gotländska missionsförbundets styrelse, där han i tio år tjänstgjorde som sekreterare, varefter han fick övertaga ordförandeposten. Denna har han alltså beklätt nu i sjutton år. Det är alltså ett långvarigt arbete han redan vid sin halvsekeldag hunnit utföra i ledningen för missionsförbundet på Gotland. I Gotländska missionsförbundets ungdom har han sedan dess bildande = tillhört kommittén — det är nu 25 år — och i många år har han varit vice ordförande. F. n. är han tjänstgörande ordförande. Svenska missionsförbundets centralstyrelse I Stockholm tillhörde han under åren 1925—30.
Det är alltså på dessa områden, som Josef Jakobson utfört sin mest betydande offentliga insats. Han har koncentrerat sina krafter och sitt intresse på detta arbete och då han också undvikit att engagera sig i striderna kring dagens frågor, har han med sin fridsamma och utjämnande läggning blivit en av alla uppburen och omstridd ledare.
Inom sin kommun har han emellertid haft många uppdrag. Han har varit kommunalstämmans ordförande nu i tio år, ledamot i skolrådet sedan 1928 och dess vice ordförande sedan 1932, vice ordförande i valnämnden, ledamot i barnavårdsnämnden sedan 1928 samt i många år vice ordförande i denna nämnd, revisor i Burs pastorats sparbank o. s. v. Han genomgick på sin tid en kurs vid folkhögskolan i Karlskoga.
Han har som synes börjat sin offentliga verksamhet i unga år. När han nu fyller sina femtio, bör han ännu ha tid att hinna med mycket i den vägen, vilket också skulle ses med tacksamhet från alla håll.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *