Femtio år.

Henrik Jörlander.

På fredag fyller rektorn Henrik Jörlander härstädes femtio år.
Han är född i Ulricehamn den 5 aug. 1888 samt son till kontraktsprosten E: N. Jörlander därstädes och hans maka, född Stenberg. Studentexamen avlade han i Skara 1906 och samma år inskrevs han vid Uppsala universitet, där han passerade graderna och avlade fil. ämbetsexamen 1912 och fil. lic.examen 1915, varefter han påföljande år disputerade för doktorsgrad med en avhandling ”Om anisoyl-fenyl-oxidoetan och några analoga oxidoföreningar”. Han promoverades till fil. doktor år 1917. Han hade då sedan år 1915 tjänstgjort vid institutionen för allmän kemi i Uppsala.
Sedan han avslutat sina akademiska studier genomgick har provår vid högre realläroverket i Göteborg läsåret 1917—18 och tjänstgjorde åren 191820 som e. o. lektor vid kommunala gymnasiet i Södertälje. År 1920 utnämndes han till lektor i fysik och kemi vid högre allmänna läroverket i Västerås, där han också vid olika tillfällen tjänstgjorde som vikarierande rektor. År 1928 förordnades han så till rektor vid högre allmänna läroverket i Visby, vilken befattning han tillträdde den 1 juli samma år. Sitt lektoråt i Västerås fick han år 1931 överflytta till högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm.
Det är sålunda jämt ett decennium, som rektor Jörlander hunnit verka i vårt samhälle. Så gott som uteslutande har hans offentliga gärning varit förknippad med hans chefskap för vårt läroverk och på: denna post har han tillvunnit sig uppskattning både från lärare och elever och detta lika mycket i sin egenskap av skolchef som i sitt personliga umgänge. Han var under en kortare period ordförande i Musikaliska sällskapet, vilket motiveras av hans mösikaliska begåvning — han är nämligen en skicklig pianist. Annars har han dragit sig tillbaka från offentliga funktioner och ägnat hela sitt intresse åt skolarbetet.
Från alla, som kommit i kontakt med rektor Jörlander i hans tjänst och från många vänner komma hjärtliga lyckönskningar att möta honom på halvsekeldagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *