Femtio år

fyller på söndag den 3 juli hamnkassör Thure Gerentz.
Han är född i Väte och anställdes hos dåvarande hamnkassören Axel Pettersson 1912. År 1918 blev han hamnbokhållare och utnämndes till hamnkassör i fjol, då hamnkassör Pettersson avgick. Utom tjänsten har han sedan flera år varit medlem av taxeringsnämnden. I landstormen och skytterörelsen har hr Gerentz nedlagt ett mångårigt och intresserat arbete samtidigt som han aktivt med stor framgång deltagit i skyttet. I föreningen Visby nationalbeväring är han ordförande och i Visby skyttegille bekläder han vice ordförandeposten. Inom Frimurare- och Odd fellowordnarna har hamnkassör Gerentz länge varit en verksam och uppskattad medlem, och i den sistnämnda logen bekläder han sedan en följd av år bl. a. klubbmästaresysslan. Personligen vänsäll och tillgänglig har hr Gerentz såväl i som utom tjänsten förvärvat många vänner.
Bemärkelsedagen tillbringar han på Axelsro.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *