Femtio år

fyller om fredag den 6 maj lantbrukare Ivar Hoppe, Valla i Klinte. Östgöte till börden studerade han först vid Norrköpings högre allmänna läroverk samt handelshögskola och kom sedan efter en del praktiska studier i lantbruk på olika gårdar till Klintebys som bokhållare. Han återvände emellertid till fastlandet och drev en tid eget lantbruk i Södermanland, men återkom så till Gotland 1926; då han övertog skötseln av sin hustrus fädernegård, Valla i Klinte, vilken gård han numera är ägare av.
Kommunalt intresserad som han är och en varm vän av lantbrukarnas föreningsrörelse har han under sin gotlandstid anförtrotts en mångfald uppdrag. I det kommunala är han ledamot av kommunalfullmäktige o.
ordförande i nykterhetsnämnden. I Klinteortens jordbrukskassa och i Klinte lokalförening av G. L. C. är han ordförande samt styrelseledamot och kassör i Sanda mejeriförening, revisor i slakteriet, suppleant i styrelsen för Gotlands centralkassa etc. Inom R. L. F. har han från rörelsens början på Gotland nedlagt ett energiskt och intresserat arbete, var länge ordförande i Klinte—Västergarns lokalavdelning samt ledamot av ortsförbundets styrelse. Vid förbundets senaste möte blev han som bekant vald till dess ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *