Femtio år

fyller i morgon lantbrukaren John Malmros, Kvie i Martebo. Han är född i Hangvar och har i mer än tjugu år framgångsrikt drivit jordbruket vid Svie, som han gjort till en mönstergård. Vid sidan av gårdens skötsel har han haft tid och intresse över för såväl allmänna stan ideella uppdrag, vilka alla han skött med nit och insikt. I kommunalnämd och kyrkoråd, länets egnahem snämd, slakthusstyrelsen, inom R. L. F., Gotländska, missionsförbundet och bondeförbundet har han på olika sätt gjort värderade och värdefulla insatser. Ett bevis på den uppskattning han åtnjuter i lantmannakrets ar äx att han vid senaste riksdagsmannavalet var uppsatt som en av bondeförbundets kandidater. Genom sina gedigna personliga egenskaper har han också vunnit många vänner.
— Femtio år fyller den 21 d:s verkmästaren vid A.-B. Häggs möbleringsaffär S. G. Persson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *