Fastighetsauktion.

Fastigheterna Stora Velinge 145, 147 och 148 i Buttle komma att försäljas å offentlig auktion tisdagen den 24 maj 1938 kl. 1 e. m. Goda åbyggnader. Bostadshus om 3 r. o. k. av sten under plåttak. Ladugård av sten m. plats för 7 djur. 10 tnld åker, 2 tnld odlad myr 0. 3 tnld hagmark. Trädgård. Belägen invid bygdevägen Buttle — Ala c:a 4 km. öster Buttle kyrka. Samling å fastigheterna. Villkoren tillkännagivas vid auktionstillfället.
Roma kloster den 14 maj 1938.
R. S. Tigerhielm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 Maj 1938
N:r 111

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *