Fastighets- och lösöreauktion i Visby.

FREDAGEN DEN 30 SEPT. kl. 1 e. m. låter ARVID JACOBSSONS STERBHUS, PILHAGEN, genom auktion försälja sterbhusets fastigheter, stadsäg. nr 926, 927 och 929. Fastigheterna, som utbjudas i mindre skiften om cirka 10 tomter, i areal från cirka 3,000 till 12,000 kvm. jämte den i stadsäg. liggande boplatsen om cirka 4 tuni. åker med byggnader, äro vackert belägna. Prövningsrätt förbehålles. Betalnings- och övriga villkor vid auktionen. Div. lösegendom, såsom: mindre mjölkvagn, 2 arbetsvagnar, åkkärra, vändplog, tallriksharv, hästhacka, kälkar, sladd, separator, äggkläckningsmaskin, luxlykta, emalj. kamin, 1 parti byggnadssten, div. handredskap m. m. En 1/2 tons lastbil, 2 får, 4 st. 4 mån. grisar, 15 kbm. ved. Skriv- och spelbord, stolar, gungstol, turistsängar m. m.
För lösöret 3 mån. betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 23 sept. 1938.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *