Fastighets- och lösöreauktion i Sanda.

ONSDAGEN DEN 2 INST. FEBRUARI kl. 12 p. d. låter hemmansägaren OSKAR MALMGREN vid BEMMUNGS försälja sina fastigheter 5/1024 mtl. Hemmungs och 1/125 mtl. Stenhuse. Fastigheterna, obebyggda, äro belägna i närheten av Klintehamn och bestå av åkerjord.
Därest försäljningen icke kommer till stånd komma fastigheterna att utarrenderas på en tid av 5 år. Närmare villkor vid auktionen.
S. d. kommer att försäljas 1 häst, 2 mjölkkor, 1 kviga och div. jordbruksredskap.
Likvid för lösegendomen skall erläggas den 1 juli 1938 eller vid anfordran. Äganderätten förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 27 januari 1938.
JUSTUS JAKOBSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *