Fartygskatastrof i gotländska farvatten?

Vrakspillror ilandflutna på Gotland och Sandön.
Under de senaste dagarna har en del vrakspillror flutit i land dels på nordvästra kusten väster om Halishuk och dels på Gotska Sandöns stränder, särskilt då de norra. I båda fallen synes det vara spillror efter däckshus och kajutainredning, som kommit i land. På Hallsstranden har man funnit en däcksplanka och del av ett kabysstak.
De på Sandön funna spillrorna utgöras av en byrålåda, en ornerad trälist, en del vitmålade träbitar, en medicinflaska med ett antal pulver, en ekstång, troligen ledstång i en kapplucka, en plankstump, som kanske kan vara från en brädgång samt andra träspillror. Något som helst tecken, som kunde giva ledning för en identifiering har i ingendera fallet anträffats.
Att det skulle vara spillror efter den saknade tyska motorseglaren Engeline synes tämligen osannolikt, men något med säkerhet kan man dock ännu icke säga i denna sak. Möjligen kan ännu något komma i land som kan ge en ledtråd.
Från Sandön meddelas senare att man härom dagen även funnit två livbälten och en livboj, alla tre dock gamla och medfarna, men ingetdera märkt på något sätt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *