Får ej bli reservsergeant.

Furiren i Gotlands artillerikårs reserv Carl Nyqvist Simrishamn, har anhållit att för vinnande av kompetens för befordram till underofficer i reserven få fullgöra en repetitionsövning under vardera av åren 1938 och 1939 samt att för samma syfte få tillgodoräkna en repetitionsövning som han fullgjort som värnpliktig år 1927. Arméchefen avstyrker, enär Nyqvist haft anställning vid krigsmakten endast 4 år och 7 månader.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *