F. R. Johansson död.

Plåtslagaremästare F. R. Johansson avled i går afton efter en tids sjukdom härstädes. Han var vid sin död 79 år gammal.
Med mäster Johansson går en gammal hantverksmästare ur tiden. Född i ett fattigt lantbrukarehem i Småland kom han redan i unga år ut att reda sig på egen hand och han var bara 15 år när han kom till Gotland, där han hamnade i bleckslagarelära. Efter, genomgången lärotid i Visby slog han sig först ned i Klintehamn som egen mästare men flyttade sedan tillbaka till Visby, där han startade bleck- och plåtslagerirörelse. Denna drev han ända till dess han för några år sedan på grund av ohälsa nödgades överlåta affären på annan person.
Han var en dugande yrkesman men vid sidan av yrket var nykterhetsrörelsen hans stora livsintresse. Det var han, som jämte några medintresserade först planterade godtemplarordens fana på Gotland och bildade den första godtemplarlogen i Visby 1882. Alltsedan dess har han oavbrutet tillhört orden som aktivt verksam medlem. Inom logen Oskars Minne av I. O. G. T. var han storlogens ombud i omkring 32 år och i dess byggnadsstyrelse beklädde han i åtskilliga år ordförandeposten. Vidare tillhörde han Tempelriddareorden, Visby arbetareförening, till vars äldsta medlemmar han hörde, samt Visby fabriks- och hantverksförening.
För omkring halvannan månad sedan drabbades han av ett slaganfall, vars sviter på torsdagskvällen ändade hans verkamma liv. Änkling sedan sju år tillbaka, sörjes den bort gångne närmast av fyra söner.
Som yrkesman kunnig och samvetsgrann var han som människa god och glad, alltid med ett vänligt ord på läpparna och med ett varmt handslag för vännerna. Ända in i de sena åren var han pigg och rörlig och verksam i sitt yrke. Med de efterlevande sönerna deltaga i sorgen många vänner både inom och utom de föreningar han i livstiden skänkte sitt intresse och sin arbeta kraft. Vile nu den gamle hantverkarel i frid efter en väl fylld arbetsdag!

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 april 1938
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *