Ett nykterhetsföredrag

hölls på söndagskvällen i Metodistkyrkan härstädes. Anordnare var Visby blåbandsförening, vars ordförande, hr L. G. W. Löfqvist, i ett anförande hälsade de tillstädeskomna.
Efter uppträdande av en talkör, solosång av fru Hildur Karlsson och deklamation av hr Sten Persson, lämnades ordet till pastor Erik Berglund från Sundsvall, som i ett varmhjärtat och på personliga bilder ur livet rikt föredrag, talade om nykterhetsrörelsens och speciellt den kristliga nykterhetsrörelsens berättigande även i våra dagar. Som text för sin framställning hade han valt orden: ”Vad-hon kunde, det gjorde hon”. Han gav också exempel på de resultat, som kunna vinnas genom det personliga arbetet bland medmänniskorna, i synnerhet bland ungdomen.
Framställningen gjorde ett djupt intryck på åhörarne. Trädgårdsmästare Gustav Persson avslutade mötet med några ord om det nuvarande lär get i nykterhetshänseende. En person intogs efter mötets slut i stadens blåbandsförening.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *