Ett möte i torgfrågan

kommer Visby allmänna valmansförening att anordna å Arbetareföreningens lokal på torsdag kl. 7 e m.
Vid mötet håller länsjägmästaren Ragnar Melin, som varit ordförande i drätselkammarens torgkommitté, ett föredrag med en orienterande framställning rörande det förslag, som kommittén och drätselkammaren framlagt för stadsfullmäktige och vilket förslag i kväll väntas enligt beredningsutskottets yttrande bli remitterat till hälsovårdsnämnden.
Det är alltså en synnerligen aktuell fråga, som denna gång står på dagordningen vid valmansföreningens diskussionsafton. Det är att antaga, att många av stadens medborgare skola begagna tillfället att sätta sig in i denna fråga och kanske också säga sin mening i saken i den diskussion, som torde komma att följa på föredraget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *