Ett flygplan från Malmslätt

anlände igår eftermiddag till Visborgs slätt för att tjänstgöra som målflyg för artilleriet. Planet, ett dubbeldäckat Mothplan, föres av sergeant Starck och kommer att stanna här hela sommaren med kortare avbrott. Besättningen i övrigt på planet utgöres av en vicekorpral och en värnpliktig. De ha inkvarterats på Visborgs slätt på A 7:s dit förlagda 4 batteri.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 Maj 1938
N:r 111

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *