Estländska ångaren Ruhno.

som i lördags på väg från Tallinn till Köpenhamn angjorde Visby, anlöper på torsdag Visby för sista gången denna seglation, då på resa från Köpenhamn till Tallinn.
Det förefaller ha varit en god idé med denna route och Ruhno har varje resa haft passagerare att lämna av eller hämta här. Särskilt synas resorna från Köpenhamn till Visby ha lockat passagerare och torde ha varit de som varit mest frekventerade. Men en hel del personer ha passat på tillfället att från Visby komma direkt till Tallinn och tillbaka, och bland dessa passagerare har man bland annat lagt märke till en hel del på Gotland anställda estländska medborgare, som rest hem för att hälsa på.Ångaren Ruhno, f. d. Hallandsbolagets Najaden, har bjudit passagerarna god komfort, goda hytter och utmärkt mat samt förekommande betjäning, vilket ju är av vikt icke minst om man skall inarbeta en ny linje. Med den start linjen fått i år torde goda utsikter finnas att trafiken kommer att fortsättas nästa år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *