Enligt kungl. kungörelse

(Sv. förf. saml. n:r 929/1937) kommer en allmän undersökning av skogsavverkningen i riket år 1937 att företagas i anslutning till 1938 års virkestaxering. Skyldighet föreligger för avverkare att rörande försålt eller för nybyggnad å egen fastighet använt virke till ordföranden i taxeringsnämnden i det distrikt, där fastigheten är belägen, före den 15 februari 1938 avlämna särskild deklaration. Närmare upplysningar återfinnas i länskungörelse (landskontoret ser. A n:r 5), till vilken hänvisas.
Visby i landskontoret den 28 januari 1938.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *