En trevlig avskedsfest

för pastor Josef Hoffman och hans fru hade Visby kyrkliga ungdomsförening i går kväll anordnat i Församlingshuset.
Festen började klockan halv åtta, och ett 70-tal ungdomar samt inbjudna sutto bänkade, när pastor Öberg hälsade välkommen. Kvällens program, som bl. a. omfattade musik, körsång, talkör och mycken unison sång, utfördes helt av medlemmar. Ett varmt tack uttalades av pastor Öberg till pastor och fru Hoffman för den tid de verkat inom föreningen och församlingen, varunder de gjort sig mycket avhållna genom sitt goda och redbara väsen All lycka och välsignelse följe dem. Därefter överlämnades från ungdomsföreningen som gåva en kopia av Barlingbo kyrkas dopfunt, utförd av skulptören Bertil Nyström från Slite, samt i funten stående en kristallskål full med mörkröda rosor. Så framförde en av ungdomsföreningens medlemmar ett välfunnet versifierat tack, där skämt och allvar blandades. Prosten Ronqvist talade slutligen till det unga prästfolket, hämtande fram visa råd ur sin långa prästerliga erfarenhet, och nedkallade Herrens välsignelse. Stående sjöngo de närvarande till sist psalmen ” Härlig är jorden”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *