En stämningsfull begravningsakt

ägde i går rum i Alva kyrka, då den vid trafikolyckan i Alva härförleden omkomne kakelugnsmakaren Gustaf Alfred Hultström fördes till den sista vilan.
Begravningsgästerna samlades i sorgehuset, dit kistan med begravningsbilen förts från Visby. Här höll kyrkoherda Ernst Hejneman en kort betraktelse, varefter sorgetåget i det strålande vackra vårvädret satte sig i rörels emot Alva kyrka. Då kistan inbars i kyrkan, utförde folkskollärare Karl Larsson sorgemusik på orgeln, och därefter sjöngs unisont ps. 598.
Officianten framträdde så till båren och höll en vacker sorgebetraktelse över orden i Ps. 139:3 ”Med alla mina vägar är Du, Herre, förtrogen”. Han uttalade därvid de efterlevandes saknad efter den gamle, alltid vänsälle, gladlynte och hjälpsamme mannen, som även på grund av sin yrkesskicklighet hade en stor mission att fylla i socknen. De tre skovlarna mull föllo därefter, och som avslutning på den högtidliga akten sjöngs ps. 187:8—10.
Vid graven framförde den avlidnes son, disponent Axel Hultström, ett sista tack från familjen, varefter kyrkoherde Hejneman läste upp några verser samt lyste frid över graven.
Till båren hade sänts en rik blomsterskörd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *