En stämningsfull begravning

ägde rum i middags härstädes då stoftet efter änkefru Ada Lindell vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i gravkapellet å södra begravningsplatsen av domkyrkokomminister Nils Öberg, som även höll ett gripande griftetal och till de anhöriga riktade några tröstande ord. Akten omslöts av psalmsång.
Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ut till kyrkogården och sänktes i familjegraven. En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *