En stämningsfull begravning

ägde rum i middags härstädes, då stoftet efter byggnadssnickaren Gottfrid Karlström vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i gravkapellet å södra begravningsplatsen av domkyrkovicekomminister Erik Beijer, vilken även höll ett gripande. griftetal, utgående från textorden i Rom. 8: 38, 39. Före jordfästningen sjöngs ps. 2: 2—4 och efter densamma 105: 3—5. Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ut till norra begravningsplatsen, för att sänkas ned i familjegraven därstädes.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *