En stämningsfull begravning

ägde rum i middags i domkyrkans kapell, då stoftet efter änkefru Mina Ohmam. vigdes till gravens ro. Jordfästningsaktem förrättades av domkyrkoadjunkten Josef Hoffman, vilken även höll ett gripande griftetal utgående från texten i Psalt. 17: 45. Före jordfästningen sjöngs pe 586: 1-2 och efter densamma ps. 586 5. Efter den högtidliga oecremoniens slut fördes kistan ut till norra begravningsplatsen för att sänkas i gravens tysta gömma.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *