En stämningsfall begravning

ägde rum i går middag härstädes, då stoftet efter fru Märtha Olofsson, maka till timmermannen Emil Olofsson, vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades i det vackert dekorerade gravkapellet på södra begravningsplatsen av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett gripande griftetal. Jordfästningen omslöts av psalmsång och dessutom sjöng direktör Ludvig Siedberg några sånger samt utförde sorgemusik på orgeln.
Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ut till norra begravningsplatsen för att sänkas ned i familjegraven.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *