En ny serie jordbrukaredagar

har anordnats av hushållningssällskapet i tre socknar, nämligen Anga, Buttle och Sjonhem. I Anga började tredagarskursen i går, då ett 20-tal .sockenbor hade infunnit sig till folkskolan vid föreläsningarnas början. Konsulent A. Eklund hälsade deltagarna välkomna och förklarade kursen öppnad. Därefter följde tre föreläsningar, två av konsulent Eklund, som talade om beteskultur och ekonomisk växtodling samt en av länsjägmästare R. Melin, som talade om skogens uppmätning, avverkning och försäljning. Efter föredragen begagnade åhörarna tillfället att framställa en del frågor till föreläsarna.
I dag tala konsulenterna Eklund och Nilsson, den förstnämnde om gödslingsfrågor och potatisodling, den senare om ekonomisk trädgårdsskötsel.
I morgon, sista dagen, håller konsulent Ljunggren en serie föreläsningar som huvudsakligen behandla husdjursskötseln och den animaliska produktionen.
Om onsdag börjar kursen i Buttle och om torsdag inledes Sjonhemskursen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *