En kolupphandlingstfråga.

Regeringen har nu avgjort en kolupphandlingsfråga från Gotlands trupper. Militärbefälhavaren. hade efter anbudsinfordran anmält att vid förestående upphandling av 500 ton ångkol erhållits betydligt lägre bud på cberschlesiska kol är på brittiska. Merkostnaden skulle bli ej mindre än 1,450 kr. Arméförvaltningen ansåg sig icke kunna antaga det brittiska budet utan överlämnade avgörandet åt regeringen, som emellertid utan vidare motivering lämnat framställningen utan åtgärd. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *