En högtidlig sorgeakt

har idag på middagen ägt rum i Fardhems kyrka, då stoftet efter avlidne landstingsmannen Johan Johansson, Gardarve, vigts till den sista vilan.
Jordfästningen ägde rum i kyrkan kl. 2 och officiant var kyrkoherde Olof Havren. Efter akten följde altartjänst, då begravningsmässan utfördes av kyrkoherde C. J. Björkunder i östergarn.
Gravsättningen ägde rum i familjegraven å Fardhems kyrkogård, där också många officiella kransar nedlades.
Vi återkomma på måndag med utförligare referat från sorgehögtidligheten.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *