En högtidlig jordfästning

ägde i lördags eftermiddag rum i Västerhejde kyrka då stoftet efter den vid den gvåra kollisionsolyckan vid järnvägsövergången vid Vible omkomne arbetaren Arne Nilsson vigdes till den sista vilan. Så mycket folk hade kommit tillstädes att den med blommor och grönt vackert dekorerade kyrkan var så gott som fullsatt. Gripenheten hos menigheten var också påtaglig då den under så tragiska omständigheter bortryckte under livstiden gjort sig känd som en mycket sympatisk och skötsam person och därför blivit allmänt omtyckt i kommunen.
Sedan samlingen ägt rum på Graune gård avgick processionen till kyrkan, där den högtidliga akten inleddes med avsjungandet av ps. 452: 1—2. Pastor Ivan Lilja framträdde härefter till den av kransar och brinnande ljus omgivna båren, och höll ett anslående griftetal med utgångstexten hämtad från Ps. 39: 6 v. Efter talet följde den ritualenliga akten, och sedan Fader vår lästs sjöngs ps. 486: 1—4 varpå officianten trädde för altaret och utförde begravningsmässan. Jordfästningen avslutades så med ps. 593. Kistan fördes härefter ut till kyrkogården och sänktes ned i griftens gömma.
Vid graven förekom kransnedläggning varvid bl. a. en representant för Västerhejde arbetarkommun med ett tal nedlade en Krans.
En stor mängd kransar hade sänts till båren. De anhörigas tack framfördes av f. konsistorievaktmästaren O. Molin. Vist lyste pastor Lilja frid över stoftet.
Efteråt samlades begravningsgästerna på Graune, där kaffe intogs.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *