En Gotlandskyrkas metamorifoser,

d. v. s. Sanda kyrkas utveckling från vikingatiden till våra dagar, blir ämnet för professor Johnny Roosvals föredrag i morgon kl. 19 i Gotlands fornsal.
Till föredraget, vilket hålles efter Föreningen .. Gotlands fornvänners årsmöte, äger allmänheten fritt tillträde. Föredraget är ämnat att visa hur i en enda landskyrka kan genom den noggranna undersökning av murarna under och ovan valven som göres för Sveriges-Kyrkor-verket — liksom i det ena skalet innanför det andra avslöjas och avläsas en mångfald av kulturperioder från den tidiga kristendomen . på 1000-talet; steg för steg fram till gotikens högkonjunktur på 1200- och 1300-talen och vidare över mörka sekler fram till en märkligt smakfull allmogekonst på 1700-talet och slutligen till våra dagars försök att förstå och göra gällande de gångna historiska epokerna, framför allt den medeltida storhetstiden. Föredraget illustreras med skioptikonbilder av ritningar och fotos gjorda för SverigesKyrkor-verket.
Enär föreläsningen äger rum samma eftermiddag som ruinspelen i S:t Nicolai erinras åhörarna att in-finna sig i god tid. Föreläsningen börjar nämligen precis kl. .19, alltså ingen ”akademisk kvart” och kommer att sluta så tidigt att åhörarna bekvämt kunna hinna begiva sig till ”Petrus de Dacia” i S:t Nicolai.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *