En 60-åring.

Trafikchefen T. Norström fyller den 10 aug. 60 år. Född i Stockholm och uppfostrad i Västergötland blev han student i Skara och gick sedan officersbanan. Han blev först officer vid infanteriet för att sedan övergå till fortifikationen, där han blev kapten 1912. 1915 placerades Norström som fortifikationsbefälhavare på Gotland, en tjänst som han emellertid 1921 lämnade för att tillträda posten som trafikehef för Gotlands järnväg. Sin järnvägsmannabana här började han med att leda byggandet av järnvägen Tingstäde—Lärbro. 1928 blev han major i armén.
Major Norström har tagits i anspråk för en hel del allmänna uppdrag här i Visby. Sålunda är han sedan 1916 ledamot av byggnadsnämnden, där han sedan 1921 sitter som ordförande, ledamot sedan 1922 av hamndirektionen och sedan 1928 av stadsfullmäktige, åren 1924—36 var han ledamot av drätselkammaren där han även tjänstgjorde som vice ordförande, och under en följd av år även ledamot av kyrkofullmäktige. Han är vidare ledamot av direktionen för S:t Olofs sjukhus, av handelskammarens arbetsutskott, huvudman i Sällskapet D. B. V:s sparbank, ledamot av D. B. V:s trädgårds- och byggnadsstyrelse sedan många år etc. Major Norström har hedrats med riddartecknen ab svärds- och vasaordnarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *