Elströmsdistributionen vid Vible och Gustafsvik.

Denna fråga har länge varit under debatt. Invånarna vid Vible, Bergsbetningen och Gustaf svik ha önskat tillgång till elström men något avgörande har icke ernåtts. Elverkskommitten kommer emellertid nu, enligt vad som upplystes vid gårdagens drätselkammaresammanträde, att sätta sig i kontakt med invånarna på de angivna ställena för att söka uppnå en överenskommelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *