Eld utbröt natten

till tisdagen å, kapten K. V. Sillén tillhöriga, egendomen Möllgårds i Hörsne, hvarest en äldre manbyggnad nedbrann. Med knapp nöd kunde kapten Sillén och hans familj rädda sig undan det härjande elementet. Genom hastigt tillkommande manskap lyckades” man dock hämma elden, hvilken redan angripit den närstående, nyare manbyggnaden. Man antager, att elden uppkommit genom vårdslöshet. Den nedbrända byggnaden var för 600 kr. försäkrad i häradets brandstodsförening; större delen at lösegendomen jemte arbetsfolkets och tjenarnes gångkläder voro deremot oförsäkrade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Augusti 1876
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *