Dyrortsgrupperingen.

Från försvarsdepartementet har till finansdepartementet för behandling överlämnats frågan om Fårösunds placering i dyrortsgrupp.
I förnyat yttrande har socialstyrel, sen ansett sig icke böra avstyrka, att Fårösunds hamnplats — sedan kustartillerikåren förlagts dit och därmed en faktisk omvälvning av den lilla ortens levnadsförhållanden kommer att göra sig gällande — uppflyttas från lägsta dyrortsgruppen (A) till D-grupp. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *