Dödsolyckan i Fårösund.

Motorcyklisten och cyklisten körde i samma riktning.
Om den tragiska olyckan i går i Fårösund ha vi inhämtat, att den förolyckade motorcyklisten, arbetaren Emil Lindkvist från Smitts i Hejde, och cyklisten, plåtslagaren A. Niklasson från Träskvälder i Tingstäde, färdats i samma riktning gatan fram. Niklasson hade därvid, av motorsurret att döma, trott att han var ett gott stycke framför den efterföljande motorcyklisten, och då han skulle vika av in på en avtagsväg till höger skedde kollisionen.
Lindkvist hade förmodligen tänkt verkställa omkörning till höger, medan Niklasson gav tecken med armen att han skulle vika av åt höger.
Denna signal torde inte Lindkvist ha observerat. Motorcykeln körde på velocipedens bakhjul, varvid Niklasson kastades i gatan och fick en del skrubbsår. Lindkvist torde vid kollisionen, enligt det resultat polisutredningen kommit till, förlorat herraväldet över motorcykeln, som fortsatte c:a 20 m., följande en låg stenmur, tills han körde mot förut nämnda grindstolpe. Omkr. 75 m från olycksplatsen befunno sig ett par arbetare, vilka skyndade till och då ännu förmärkte svaga livstecken hos Lindkvist. Han avled emellertid strax därefter.
Provinsialläkaren i Slite dr Funck efterskickades så fort sig göra lät, men denne kunde endast konstatera dödsfallet. Genom hamnbyggnadsbyråns försorg blev den döde forslad till. sitt hem.
Den så sorgligt omkomne, som beskrives som en duktig och skötsam arbetare, efterlämnar som närmast sörjande maka och en 11-årig son samt moder.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *