Dödsfall Josefina Olofsson.

Att Gud i dag, genom en stilla död till sig hemkallat vår älskade syster Josefina Olofsson i sitt 75:e levnadsår; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner, tillkännagives härmed.
Gandarve i Vänge den 26 jan. 1938.
SYSKONEN.

Hon är icke död, hon sover, stilla slumrade hon in, slumrade från kval och smärtor, och från vedermödan sin. Vilande från jordens oro, från dess växlingar och strid, går hon att de sina möta från dess växlingar och strid, går hon att de sina möta uti evig ostörd frid.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *