Dödsfall.

På onsdag avled i Stockholm efter en längre tids sjukdom generalmajoren frih. Axel Gustaf (Gösta) Adolf Leijonhufvud i en ålder av nära 69 år.
Frih. L. tillhörde den äldsta, grenen av den urgamla frälsesläkt, som redan på 1500-talet delades i de båda ätterna Leijonhufvud och Lewenhaupt. Han härstammade sålunda i tionde led från Erik Abrahamsson Leijonhufvud, Sturarnas anhängare och ett av offren vid Stockhloms blodbad, och dennes hustru Ebba Eriksdotter av den frejdade Vasaätten.
Följande gamla familjetraditioner blev Leijonhufvud officer och började sin militära bana vid Göta livgarde, varifrån han 1901 transporterades till generalstaben. Under sin generalstabstid tjänstgjorde Leijonhufvud bl. a. som byrådirektör vid SJ:s militärbyrå och stabschef vid V:e fördelningen. I två år under världskriget förde han befälet över Gotlands infanteriregemente och var i tio år chef för Värmlands regemente, tills han 1927 blev generalmajor och chef för Östra brigaden.
Frih. Leijonhufvud sorjes närmast av maka, född Jagererantz, sönerna Carl, aktuarie vid pensionsstyrelsen, Greger, löjtnant vid Smålands arméartilleriregemente samt dottern Kristina, gift med majoren vid kustartilleriet Rudolf Kolmodin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *