Dödsfall.

Efter en längre tids sjuklighet avled i morse i sitt hem härstädes förre folkskolläraren A. E. Thimgren i en ålder av 78 år.
Efter avlagd lärareexamen tjänstgjorde den nu bortgångne en kortare tid i Irsta i Västmanland och kom i början av 1880-talet till Roma där han tjänstgjorde till 1920, då han avgick med pension och bosatte sig i Visby. Han var en dugande lärare och gjorde sig synnerligen omtyckt av såväl elever som kamrater och över huvudtaget alla med vilka han kom i beröring. Utom sin läraretjänst hann han med en mängd andra uppdrag och stod till tjänst med råd och dåd i ärenden av olika beskaffenhet. Av de många förtroendeuppdrag han innehaft kan bl. a. nämnas att han varit ordförande i kommunalstämman och i Romakretsens lärareförening. Vidare tillhörde han organistföreningens sångkör och var med om att starta Roma sparbank. Den avlidne sörjes närmast av maka och två söner, den ene överlärare i Kiruna och den andre lärare i Ludvika.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 Maj 1938
N:r 111

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *