Dödsfall.

I tisdags avled i sitt hem f. d. barnmorskan Hildur Johansson, Othem, i en ålder av 63 år. Hon var född småländska och kom till Gotland 1892. Mellan åren 1904-1935 verkade hon som barnmorska i Bäl och har efter sin pensionering bott vid Barshaga i Othem. Fru Johansson beskrives som en präktig och duktig människa, som hade många andra intressen utöver yrkets. Sålunda bildade hon Bäls kyrkliga syförening och har sedan varit dess ledande kraft.
Den avlidna sörjes närmast av make, lantbrukaren Gustaf Johansson, tvenne döttrar samt en broder, tygförvaltare J. Hagberg, härstädes.

I en ålder av i det närmaste 66 år avled i går grosshandlare Otto Pettersson, Visby.
Den avlidne, som var född den 19 april 1872 i Halls socken, kom tidigt ut i förvärvsarbete. Efter att i sju år ha vistats i Amerika, företrädesvis San Francisco, kom han tillbaka till fäderneön och startade tillsammans med en broder bagerirörelse, som var inrymd i fastigheten Adelsgatan 25. Efter fem år flyttade han till. Västkinde, där han en tid drev affärsverksamhet, varefter han återkom till Visby och etablerade engrosaffär, vilken han nu under många år drivit med gott renommé.
Som närmast sörjande efterlämnar den avlidne maka, född Andersson, sju barn, tre bröder och två systrar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *