Dödsfall.

Ett smärtsamt dödsbud meddelade i går afton att fru Hilda Larsson, maka till handlanden Oscar Larsson, Mölner & Fårö, ingått i den eviga vilan. Dödsfallet kom ej oväntat, ty fru Larsson har under vintern hållits bunden vid sjukbädden av en svår sjukdom, som alltmer försvagat krafterna. Fru Larsson var född i Klinte hamn och var vid gin död nära 69 år gammal. Hon vistades någon tid i Fårösund och gifte sig år 1892 med handlanden Oscar Larsson på Fårö. I hemmet vid Mölner har hon varit medelpunkten, kanske har hon inte märkts så mycket utåt, utan i stället har hon ägnat sina krafter och omsorger åt hem och familj. En fin, ädel och rättänkande personlighet har gått ur tiden, lämnande efter sig ett oersättligt tomrum inte blott för de närmaste utan också för en stor krets av församlingsbor och bekanta.
Närmast sörjande äro make och fyra barn, fru Ebba Nordfeldt, maka till fil. kand. Erik Nordfeldt, Mörbylånga, civilingenjör Karl-Hugo Larsson, Stockholm, fru Elin Henriksson, maka till ingenjör Frank Henriksson, Tureberg, samt. folkskollärare Birger Larsson, Fårö. I sorgen deltaga dessutom fem syskon.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *