Dödsfall.

Ett sorgebud mäler i dag att muraren och brandförmannen Knut Pettersson i går afton avlidit i sitt hem härstädes efter en tids sjukdom.
Knut Pettersson, som var född i Visby 1892 och således endast 46 år gammal, har nedlagt ett intresserat och energiskt arbete inom nykterhetsrörelsen. Han var sålunda bl. a. ordförande i logen Fridsförbundet av N. T. O. sedan många år samt ledamot av nykterhetsnämnden. Han var även med i N. T. O:s byggnadsförening samt i T. S. I murarnas fackförening hade han uppdraget såsom kassör och korresponderande ledamot. Mycket intresserad blomstervän var han ledamot av stadens planteringsnämnd sedan dess tillkomst, och den lilla privata trädgårdsodling, han skapat på sin gård vid Nicolaigatan 35 har väckt en berättigad uppmärksamhet.
Ett särskilt kapitelär hane arbete i stadens brandkår värt. Han antogs till brandsoldat i juli 1916 och blev den 1 jan. 1932 brandförman. Högt uppskattad inom kåren av såväl befäl som kamrater får han vitsordet såsom en synnerligen dugande brandman. Hans mänskligt att döma alltför tidiga bortgång har därför också väckt stor förstämning såväl inom brandkåren som inom de ideella sammanslutningar, där han varit verksam.
Den avlidne sörjes närmast av maka samt en son och en liten dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *