Dödsfall.

I lördags afton avled helt hastigt f. Musikfanjunkaren Anton Ohlsson härstädes i en ålder av nära 66 år. Han var vid tillfället bortbjuden och drabbades mitt under samkvämet av hjältslag och avled omedelbart. Tillkallad läkare kunde endast konstatera dödsfallet.
Den bortgångne antogs till musikelev vid Göta livgarde 1889 och lämnade regementet som korpral i oktober 1896, då han i stället fick anställning som musikkorpral vid livregementet till häst. I november 1900 tog han avsked härifrån och anställdes sedan som musiksergeant vid Gotlands infanteriregemente 1903 i april. Han befordrades till musikfanjunkare 1918 och blev svärdsman 1921. 1925 tog han avsked och övergick till reserven, som han tillhörde till T fjol, då han föll för åldersstrecket. På de senare åren har han haft hand om resgodsinlämningen på hamnen och även tjänstgjort som vaktmästare i Gotlands fornsal, Plikttrogen och samvetsgrann i vad han gjorde, efterlämnar den bortgångne ett aktat minne.
Som närmast sörjande vid den så oförmodat redda griften stå maka, född Granlund, son, dotter och måg. Därjämte deltar en stor krets vänner och kamrater i sorgen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *