Dödsfall.

I sitt hem härstädes avled i dag f. d. konduktören Karl Wilhelm Svanberg i en ålder av 60 år.
lian fick i maj 1895 anställning vid Gotlands järnväg som stationskarl och var sedan 1905 konduktör, vilken befattning han innehade till i juni 1933, då han förtidspensionerades på grund av sjuklighet.
Svanborg var sedan många år tillbaka en uppskattad medlem av riddartemplet S:t Hans och I. O. G. T. och även om hans arbete lade hinder i vägen för att mottaga förtroendeuppdrag inom dessa sammanslutgar, deltog han alltid i den mån han hade tillfälle intresserat i föreningsverksamheten. Även i sitt arbete var han högt värderad för sitt vänsälla väsen och sitt redbara uppträdande.
Den avlidne Börjes närmast av maka, född Olsson, två döttrar och en son.

Pastor Nils Lellky, Jönköping, har avlidit i sitt hem i Jönköping, något över 70 år gammal.
Pastor Lellky var född i Onslunda socken i Kristianstads län. I nittonårsåldern kom han till Stockhlom, där S:t Paulsförsamlingen blev hans andliga hem och där tog han livligt del i arbetet. 1887 vann han inträde vid Teologiska skolan i Uppsala, metodisternas utbildningsanstalt för predikanter. Sedan han efter tre års studier erhållit avgångsbetyg därifrån, fick han 1890 sin första anställning i Norberg och Högfors. 1893 flyttade han till Sandviken och har sedan som pastor tjänat församlingarna i Klintehamn, Halmstad, Borås, Karlstad, Örebro, Karlskrona, Norrköping, Västervik och Jönköping. I Jönköping verkade han åren 1926-1930 och pensionerades sistnämnda år på grund av sjukdom. De senaste åren har han emellertid åter utövat en livlig predikoverksamhet tills nu sjukdomen bröt ned honom.
Pastor Lellky som var en gärna hörd ordets förkunnare, var även mycket musikaliskt begåvad och gladde många med sin utomordentligt vackra sång.
Närmast sörjande äro sönerna Olof, som vistas i Amerika, och Åke, amanuens vid Musikaliska akademiens bibliotek i Stockholm samt dottern Anita.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *