Dödsfall.

dag avled i sitt hem f. folkskolläraren Karl Stenqvist nära 79 år gammal. Han var född i Havdhem, genomgick Linköpings seminarium i början på 80-talet och fick sedan tjänst i Ulrika socken i Östergötland. Är 1892 vände han åter till fosterön, då han erhållit plats vid skolan i Hamra. Där verkade han i sex år, varefter han flyttade till Fole. Här stannade han i 18 år, då han enligt dåtida pensionsreglemente fick avgå vid 55 års ålder. Under lärarbristen de följande åren vikarierade han i Ånga och då pensionsåldern senare höjdes fick han ordinarie tjänst där. År 1924 slutade han sitt lärarkall och flyttade efter några år till Visby, där han sedermera varit bosatt. Bland allmänna uppdrag har han innehaft ordförandeposten i norra häradets brandstodsförening, men först och sist var det skolarbetet, som upptog hans intresse och krafter. Överallt har han gjort sig känd som en skicklig lärare, och genom sitt goda och vänsälla väsen har han blivit mycket omtyckt och värderad av elever och församlingsbor i de socknar, där han haft sin verksamhet.
Närmast sörjande äro maka och nio barn, av vilka fem följt faderns kall som lärare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *