Dödsfall.

I går avlid i sitt hem vid Snovalds i Hörsne f. hemmansägaren Hjalmar Stengård i en ålder av 79 år.
Hjalmar Stengård har tillbragt hela sin levnad på fädernegården Snovalds, på vilken han nedlagt ett energiskt och målmedvetet arbete. Hans stora intresse var nämligen jordbruket, vilket dock inte hindrade, att han i sin krafts dagar även tngs i anspråk för kommunala värv. Han var sålunda en tid ledamot av kommunalnämnden och skolrådet samt var även medlem av kreatursförsäkringsföreningen.
Som närmast sörjande efterlämnar han tre döttrar och en måg, som numera brukar Snovalds.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *