Dödens skördar.

Den i går omnämnde Herman Kviberg, som avlidit i Härnösand 55 år gammal har i fångvårdens tjänst utfört ett uppskattat arbete i egenskap av yrkesmästare. Han har tjänstgjort som slöjdlärare men har därjämte anförtrotts förtroendet som arbetsledare vid många av fångvårdsstyrelsens byggnadsarbeten, varunder han haft tillfälle att visa prov på stor duglighet.
Han var som bekant bördig från Visby och efterlämnar bland sörjande åldrig moder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *