Dispens.

Domkapitlet har med tillstyrkan överlämnat till k. m:t en från vice komministern Folke Thuresson inlämnad anhållan att få uppföras på förslag till kyrkoherdetjänst inom Visby stift utan hinder av att han ej uppnått lagstadgad ålder av 30 år, eller att om detta ej skulle beviljas, att få uppföras på förslag till kyrkoherdetjänsten i Hejde och Väte församlingars pastorat utan hinder för att han vid utgången av ansökningstiden till nämnda tjänst icke uppnått lagstadgad ålder.
Domkapitlet motiverar sin tillstyrkan med att om Thuresson blevo innehavare av tjänsten, som skall tillträdas först den 1 april 1939 han har uppnått en ålder av i det närmaste 30 år, samt att han under sin tjänstgöring i stiftet med nit och skicklighet fullgjort sina tjänsteåligganden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *