Den nya officersutbildningen.

Arméchefens förslag till ny utbildningslinje till officer för ynglingar, vilka före inträdet i militär tjänst avlagt realexamen, innefattar anordnandet av kombinerade stamskolor, vilka anses lämpligen så vitt möjligt kunna ordnas arméfördelningsvis.
En soldatskola, en korpralskola och en furirskola förlägges sålunda till Svea livgarde i Stockholm för manskap från bl. a. Gotlands infanteriregemente och vid Smålands arméartilleriregemente i Jönköping för detta regemente samt bl. a. Gotlands artillerikår. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *