Den nordiska ungdomskongressen i Visby.

S. G. U. väntar 1,500 deltagare.
Den stora nordiska ungdomskongressen i Visby midsommarhelgen 1939 förberedes nu som bäst av värden för kongressen, avd. 144 Gnistan av S. G. U. Vid ord. sammanträde i går, besökt av ett 75-tal medlemmar, redogjorde förberedande kongresskommitgn för sitt arbete och lade upp kongressprogrammet i stora drag. Ännu är det för tidigt att meddela något närmare härom, men så mycket kan sägas, att man väntar 1,500 deltagare från de nordiska länderna, och bland dessa några hundra, folkdansare, gymnaster, idrottsmän etc., vilka komma att framträda vid kongressens ungdomsmöte och idrottstävlingar. Till huvudkommitté för kongressen valdes hrr Eric Larsson, Hans Pettersson, Th. Vahlbäck, Bertil Söderdahl och Bertil Kahlström samt fröknarna Margit Johansson och Stina Rydelius. Senare skola nio specialkommitteer för olika arrangemang tillsättas.
Vidare beslöts att ge S. G. U.-paraden i Stenkyrka nästa onsdag.
Vid sammanträdet förekom vidare ett manande och entusiasmerande tal om hjältar och hjältedyrkan av pastor Folke Thuresson, musik av en trio och unison sång, varjämte en enkel tesupé serverades. Ett av kvällens huvudnummer var prisutdelning i den ideella tiokamp, som pågått inom avdelningen under tiden 1 okt. 1937-31 mars 1938.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *