Den försvunne tillrättakommen.

Den igår omnämnde värnpliktige artilleristen Karl Adrian Andersson har nu kommit till rätta. Tack vare radioefterlysningen igenkändes han igår av några personer i Vall, som satte sig i förbindelse med polisen. Det var sedan en lätt sak att få tag på rymlingen. Denne har berättat, att han till fots begivit sig ut på landsbygden, sedan han första kvällen efter försvinnandet vistats i Österby. Föda har han fått i olika gårdar, och även nattlogi hade han kunnat skaffa sig.
Andersson är f. n. ganska nedbruten och tycks bl. a. lida av melankoli, varför han kommer att hemförlovas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *