De vpl:as tjänstgöring.

K. m:t har nu utfärdat föreskrifter angående uppdelningen på tjänstgöringsgrupper av infanteriets värnpliktiga av årsklass 1938, uttagna till linjetjänst. Därvid har bestämts, att samtliga ifrågavarande värnpliktiga från Gotlands inskrivningsområde skola tilldelas sommargruppen.
Till särskild tjänstgöring vid Gotlande infanteriregemente skola från fastlandet uttagas 600 man från Skåne, Småland, Halland och Östergötland, av vilka. 150 man tilldelas vinter- och 450 man sommargruppen. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *